Sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực nhờ uống nước từ bộ tản nhiệt