Sóng nhiệt chết chóc đe dọa phía Bắc Trung Quốc

12/1,128