Song Hye Kyo lần đầu chia sẻ về đám cưới 'thế kỷ' với Song Joong Ki