Sóng dồn dập đẩy người ngã dúi dụi, ướt sũng nơi rốn lũ

12/1,153