'Soi' Mercedes-Benz chống đạn của Tổng thống Putin tại Đà Nẵng