Sỏi mật trâu bò đắt như vàng ròng: 300 triệu/kg cũng khó mua