SỐC: Dịch vụ khách sạn chỉ dành riêng cho... người đã mất, giá lên tới 3,6 triệu/đêm