SỐC: Chim rừng non bị thiêu sống một cách tàn nhẫn ngay trên bàn cân để bán cho khách