So sánh vui để thấy một nghìn tỷ USD của Apple bằng bao nhiêu... chiếc container chứa iPhone X