'Số phận' ly kỳ ít biết của siêu sim 0909999999 vừa được bán 23 tỷ