Sổ đỏ ghi tên cả gia đình: 'Quyền lực' con cái, rắc rối khó lường