Số định danh cá nhân thay thế sổ hộ khẩu như thế nào?