Sợ chết cháy chung cư: Đồng loạt phá hợp đồng, bỏ đặt cọc