Sinh viên năm cuối tử vong bên cạnh đồ án tốt nghiệp