Sinh non nặng vẻn vẹn gần 4 lạng, bé gái sống sót kỳ diệu