Silicon giả chất làm đầy: Chị em tiền mất, tật mang