'Siêu lừa' chạy việc ngành công an, xin biển số đẹp