"Siêu chuối" Nhật ăn được cả vỏ giá 130.000 đồng/quả