Shopee đã bán bao nhiêu bản đồ có đường 'lưỡi bò' của Trung Quốc?

13/0,838