Shark Phú: Tôi sẵn sàng mua nguyên liệu Trung Quốc miễn là cạnh tranh