Sét đánh chết đàn trâu, người dân góp tiền mổ thịt ủng hộ chủ