'Sếp' VPF đòi đuổi cựu phó Chủ tịch VPF để lấy phòng?