Sẽ rất lâu nữa, NHM mới có cơ hội sống trong 'chảo lửa' này một lần nữa!