Sẽ giải quyết vướng mắc căn biệt thự của người hiến 5000 lượng vàng