Sẽ có 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và 2 - 3 đợt nắng nóng trong tháng 7