Scandal phim ngắn "bôi bẩn" Đà Lạt: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng