Sảy thai liên tục, người phụ nữ phát hiện căn bệnh máu vô cùng hiếm gặp