Sau 'trăm lẻ một' lần dao kéo, Yến Nhi rồi cũng chạm tay đến đỉnh cao nhan sắc