Sau tai nạn 13 người chết: "Nếu có tiền, những tuyến tránh tôi cho lên 4 làn hết"