Sáu ô tô đâm liên hoàn, ách tắc nghiêm trọng trên tuyến tránh TP Vinh