Sau lũ, người dân Chương Mỹ vật vã dọn bùn, 'nát tay' vẫn chưa xong