Sau hàng chục năm vắng bóng, cá Đường quý hiếm chui vào lưới ngư dân

12/0,330