Sau gian lận điểm thi ở Hà Giang: Nên bỏ hay giữ kỳ thi THPT Quốc gia?