Sau 3 tháng thông xe, cao tốc tỷ đô sạt lở là bình thường