Sát thủ đà điểu đầu mèo có thể giết người chỉ với một cú móc