Sát nhân Nhật Bản bị treo cổ vì giết người hàng loạt, chặt xác