Sạt lở sông Hương uy hiếp Trường tiểu học Hương Thọ

12/1,506