Sạt lở nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh, một xe máy bị vùi dưới đất đá