Sạt lở nặng nề trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt

22/1,029