Sạt lở kinh hoàng ngay dự án kè bờ sông đang thi công