Sạt lở đất ở Bắc Trà My - Quảng Nam, vùi lấp 8 người