Sát hại đồng nghiệp vì 300.000 đồng, nam thanh niên lĩnh 18 năm tù