Sắp lâm bồn, diễn viên Lê Khánh mũm mĩm, mũi nở to khó nhận ra