Sập giàn giáo công trình bến xe, 10 người bị thương