Sập giàn giáo, 4 công nhân bị vùi trong đống đổ nát