Sập cầu thang khu giải trí ở Mỹ khiến 21 trẻ em bị thương

18/0,251