Sao Việt và fashionista thế giới 'phát sốt' vì chiếc túi Saddle hình yên ngựa của Dior