Sao Việt trong vụ lô hàng 11 tỷ: Im lặng vì khán giả rồi sẽ quên?