Sao trẻ dính chấn thương, Liverpool chỉ cón 1 trung vệ duy nhất