Sao nữ Đài Loan bị người tình của bạn cưỡng hiếp, vứt xác ở hầm tối